Do’a untuk melembutkan hati


‘DO’A untuk melembutkan hati berdasarkan Al-Qur’an & hadist Rasulullah Shallahu ‘alaihi wassalam..

bismillah-puith

DO’A mohon kelapangan hati :
Ya Rabb, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. (Qs.Thaahaa (20) : 25-27)

DO’A mohon ketetapan hati :
Ya Rabb, kami telah beriman kepada apa yang telah ENGKAU turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang memberikan kesaksian. (QS.Ali-’Imraan (3) : 53)

DO’A selamat dari kedengkian :
Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman dan janganlah ENGKAU membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb,sungguh ENGKAU Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. (QS.Al-Hasyr (59) : 10)

Do’a Minta hati yang khusyu’ :
Ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepada-MU dari hati yang tidak khusyu’, dari doa yang tidak di dengar, dari jiwa yang tidak pernah kenyang dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. (HR.Tirmidzi & Nasa’i)

DO’A berlindung dari keras hati :
Ya Rabb, aku berlindung kepada-MU dari perasaan tidak berdaya dan kemalasan, rasa pengecut dan bakhil, ketua rentaan dan keras hati, lalai dan ketergantungan, hina dan kemelaratan. Aku berlindung kepada-MU dari kefakiran, kekufuran, kefasikan, pembangkangan, kemunafikan, sum’ah dan riya’. Aku juga berlindung kepada-MU dari tuli, bisu, gila, penyakit kulit akut, barash (belang) dan segala penyakit yang jahat. (HR.Hakim)

DO’A tetap dalam Iman & Islam :
Wahai dzat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku senantiasa mengikuti agama-MU. (HR.Tirmidzi)

DO’A meredakan kemarahan :
Ya Rabb, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan hatiku dan bebaskanlah aku dari syaitan.(HR.Ibnu Sunni)

DO’A mohon perlindungan dari akhlak yang jelek :
Ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepada-MU dari kejelekan akhlak, amal dan hawa nafsu. (HR.Muslim,Nasa’i,Abu Dawud)

DO’A supaya istiqamah & ikhlas :
Ya Rabb, aku mohon kepada-MU teguh dalam segala urusan dan ketetapan dalam hati di atas petunjuk. Kami mohon kepada-MU hati yang bersih dan lidah yang jujur. Kami mohon kepada-MU kebajikan yang ENGKAU ketahui.Kami berlindung kepada-MU dari kejahatan yang ENGKAU ketahui dan kami mohon ampun kepada-MU terhadap apa yang ENGKAU ketahui, sesungguhnya ENGKAU mengetahui hal-hal yang ghaib.Ya Rabb, ENGKAU yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama-MU. Ya Rabb,ENGKAU yang mengubah-ubah hati, ubahlah hati kami atas ketaatan kepada-MU. HR.Muslim)

DO’A mohon kecintaan kepada ALLAH :
Ya Rabb, sesungguhnya aku memohon kepada-MU agar selalu mencintai-MU, mencintai orang-orang yang mencintai-MU dan amal perbuatan yang dapat mengantarkanku untuk mencintai-MU. Ya Rabb, jadikanlah cintaku pada-MU melebihi cinta pada diriku sendiri, keluargaku dan melebihi air yang menyejukkan. (HR.Tirmidzi)

DO’A perlindungan dari keburukan seluruh indera kita :
Ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepada-MU dari keburukan pendengaranku, keburukan pengelihatanku, keburukan lisanku, keburukan hatiku dan keburukan angan-anganku. (HR.Abu Dawud & Tirmidzi)

Semoga do’a kita semua di ijabah ALLAH SWT….

Aamiin Ya Robbal ‘Aalamiin.

~ by nadwie on January 14, 2013.

3 Responses to “Do’a untuk melembutkan hati”

  1. assalamu’alaikum
    syukron katsiron ukhti
    🙂

  2. Syukron

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: